Vadvirág Camping

Általános Szerződési Feltételek

1) Szolgáltató adatai

Vadvirág Camping Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Vadvirág Camping Kft.
Cégjegyzékszám: 14-09-318846
Adószám: 27533376-2-14
EU adószám: HU27533376
Székhely / cím: 8636 Balatonszemes, Lellei út 2.

2) Általános szabályok

2.1 Alapfogalmak:

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint magánszálláshely szolgáltatást nyújtó Vadvirág Camping Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban Szolgáltató

A szolgáltatás: magánszálláshely szolgáltatás

Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata. Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, az első éjszaka szállásköltségének megfizetésére vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott, első éjszaka szállásköltségének megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás az első éjszaka szállásköltségének megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek: Vadvirág Camping Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

On-line bankkártyás fizetés Vadvirág Camping Korlátolt Felelősségű Társaság által megküldött adatok alapján, bankkártyás fizetés.

A szolgáltatás területi hatálya Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

2.2 Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által működtetett Vadvirág Camping szálláshelyet és annak szolgáltatásainak igénybevételét.

2.3 Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3) Szerződő fél

3.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4) A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1 A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2 A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4 A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.4.1 Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a kempinget, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szállásegységet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.4.2 A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.5 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5) Szállásszolgáltatás

5.1 Apartmanok

5.1.1 Szolgáltató a szállásdíj ellenében Vendég részére biztosítja a bérelt apartman és annak berendezéseinek, felszereléseinek rendeltetésszerű használatát.

5.1.2 A szállásdíj magában foglalja az általános használat során felmerülő közüzemi költségeket.

5.1.3 Vendégnek az általános használattól eltérő, annál lényegesen nagyobb áram- és/vagy vízigényű tevékenységek (elektromos jármű töltése, xy kWh-t meghaladó fogyasztású eszköz használata, jármű mosás) végzésére kizárólag Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után, 20 000 Ft napidíj megfizetése mellett, az áramhálózat teherbírását figyelembevéve van lehetősége.

5.2 Parcellák

5.2.1 Szolgáltató szállásdíj ellenében Vendég részére biztosítja a bérelt parcella és a közösségi vizesblokk használatát.

5.2.2 A szállásdíj nem foglalja magában a tartózkodás során felhasznált áram díját, mely fogyasztás alapján, mérőóra szerint kerül számlázásra.

5.3 Sátras helyek

5.3.1 Szolgáltató szállásdíj ellenében Vendég részére területet biztosít sátor és jármű elhelyezésére az erre kijelölt helyen.

5.3.2 Szolgáltató a szállásdíj ellenében biztosítja Vendég részére a közösségi vizesblokk rendeltetésszerű használatát.

5.3.3 A szállásdíj nem foglalja magában a tartózkodás során felhasznált áram díját, mely fogyasztás alapján, mérőóra szerint kerül számlázásra.

6) Lemondási feltételek

6.1 Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés előtti napot megelőző 14. napig lehetőség.

6.2 Ha a Szerződő fél (Vendég) a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a visszaigazolás elküldésének időpontja utáni 8. napon megszűnik.

6.3 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 23:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató az előlegfizetés értékét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap helyi idő szerint déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

7) Árak

7.1 A Szolgáltató által működtetett kemping szállásdíjai (Rack Rate) és az egyéb szolgáltatások árlistái a kemping recepcióján kerülnek kifüggesztésre.

7.2 A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.3 Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7.4 Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a vadviragcamping.hu weboldalon és/vagy a Szolgáltató Facebook oldalán kerülnek meghirdetésre.

7.5 A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén, illetve több mint 10 szállásegység (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.

8) Fizetés módja, garancia

8.1 A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére a bejelentkezéskor, de legkésőbb az igénybevételt követően, a kempingből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

8.2 A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.

8.3 A Szerződő fél számláját az alábbiak szerint egyenlítheti ki:

8.3.1 Szerződő fél a szállásdíját kiegyenlítheti HUF-ban és EUR-ban.

8.3.2 Szerződő fél az idegenforgalmi adót és egyéb szolgáltatások díjait kiegyenlítheti HUF-ban.

8.3.3 EUR-ban történő számlakiegyenlítés esetén az átszámítás, illetve számlázás az MNB a Vendég számlafizetési napján érvényes deviza középárfolyamán történik.

8.3.4 Szolgáltató elfogad készpénz kímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, bankkártya, Széchenyi Pihenő Kártya, továbbá külön szerződés alapján; ajándékutalvány, voucher, stb.).

8.4 Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját/bankkártyáját terheli.

9) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1 A Vendég a foglalt szállásegységet az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utolsó tartózkodási napon az apartmanokat délelőtt 10:00 óráig, a kempinghelyeket déli 12:00 óráig köteles elhagyni (Check-out), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést (Early check-in), illetve a későbbi elutazást (Late check-out) nem teszi Szerződő félnek lehetővé. A korábbi érkezés, illetve a későbbi elutazás díját a mindenkori árlista tartalmazza.

9.2 A Vendég megérkezésekor a törvényes előírásoknak megfelelően, a foglalt szállásegység elfoglalása előtt személyazonosságának igazolására és személyenkénti bejelentkezésre köteles.

9.2.1 Személyazonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány.

9.2.2 14. életévét betöltött Vendégtől Szolgáltató személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

9.3 A kemping fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.

9.4 A Vendég bejelentkezésével és a kempingbe történő belépéssel egyidőben a kemping Általános Szerződési Feltételeit, valamint a kemping házirendjét, foglalási feltételeit és a kutyák részére kijelölt fürdőhely szabályzatát elfogadja és azok betartását magára nézve kötelezőnek tekinti.

9.5 A kempingbe látogatóként, kizárólag nappali tartózkodási céllal érkező Vendég köteles a recepción vagy a portán belépőjegyet váltani, melynek díját a kemping mindenkori aktuális árlistája tartalmazza.

10) Háziállatok

10.1 Háziállat – a házirend rájuk vonatkozó pontjainak betartása mellett – a szálláshelyre bevihető, a közös helyiségek és közösségi terek (ABC, vizesblokk, társalgó, játszótér, animációs helyszín) azonban a háziállattal nem látogathatók.

10.2 A háziállatokért külön díj kerül felszámításra, melyet a kemping aktuális árlistája tartalmaz.

10.3 Vendég ajánlatkéréskor és foglaláskor köteles jelezni, hogy kutyával együtt utazik. Háziállat csak abban az esetben hozható, ha érkezését a Szolgáltató előzetesen írásban visszaigazolta.

10.4 Vendég a háziállat oltási könyvét, valamint az egyéb szükséges állatorvosi igazolásait magánál tartani és Szolgáltató kérésére bemutatni köteles.

10.5 A háziállatért, annak egészségügyi állapotáért, valamint a háziállat által személyben, állatban, növényzetben vagy tárgyi berendezésben okozott mindennemű kárért Vendég teljeskörűen felel.

10.6 Elszökött állatért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11) A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1 A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

11.1.1 Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szállásegységet, illetve a létesítményt;

11.1.2 Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

11.1.3 Vendég fertőző betegségben szenved;

11.1.4 Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglalófizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

11.2 Amennyiben a felek közötti Szerződés “vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12) Elhelyezési garancia

12.1 Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2 A Szolgáltató köteles:

12.2.1 a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

12.2.2 térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére;

12.2.3 ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

12.3 Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13) A vendég betegsége, halála

13.1 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.2 A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14) A Szerződő fél jogai

14.1 A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szállásegység, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14.2 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.3 A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

15) A Szerződő fél kötelezettségei

15.1 A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

15.2 A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató kempingjében, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.

16) A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17) A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a kempingbe magával vitt.

18) A Szolgáltató kötelezettsége

18.1 A Szolgáltató köteles:

18.1.1 a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni,

18.1.2 a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

19) A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

19.1.1 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

19.1.2 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a kempingben, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.1.3 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a kempingben, és minden szükséges adatot a kemping rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.1.4 Szolgáltató közösségi tereiben vagy szállásegységeiben hagyott személyes tárgyakért, (ideértve a széfben elhelyezett dolgokat, tárgyakat is) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

19.1.5 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.1.6 A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.

19.2 A kártérítés mértékének felső határa a Szerződés szerinti napi szállásdíj összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

19.3 A vendég tudomásul veszi, hogy a kemping köteles a megrendelt szolgáltatást a mindenkor érvényes jogi és hatósági előírások, és az általa vállalt szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni. A vendég tudomásul veszi, hogy a Szálloda nem felelős semmilyen olyan kárért, amely abból adódik, hogy hatósági korlátozás miatt bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan használhatóak. A Vendég tudomásul veszi, hogy ezen esetekben árleszállításra, pénzvisszatérítésre nem jogosult.

20) Adatvédelem

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

21) Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22) A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.